Inne niskonapięciowe akcesoria termokurczliwe

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PRZED OBKURCZANIEM (mm)

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PO OBKURCZANIU (mm)

WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA (kV/mm)