Rozłącznik bezpiecznikowy na płytę montażową

PRĄD ZNAMIONOWY (A)

ILOŚĆ PÓL