Rozłącznik bezpiecznikowy na płytę montażową

ILOŚĆ PÓL