Przyciski, przełączniki i lampki kontrolne, mocowane do płyty metalowej