Modułowy miernik panelowy (szeregowany)

SKALA POMIAROWA / PRZEKŁADNIA

TYP POMIARU

TYP WYŚWIETLACZA

CHARAKTERYSYTYKA PRĄDOWA / NAPIĘCIOWA