Rozłączniki skrzynkowe

PRĄD ZNAMIONOWY (A)

ILOŚĆ PÓL