Rozłącznik bezpiecznikowy na szynę

PRĄD ZNAMIONOWY (A)