Analogowy miernik panelowy

SKALA POMIAROWA / PRZEKŁADNIA

TYP POMIARU

CHARAKTERYSYTYKA PRĄDOWA / NAPIĘCIOWA