Innowacyjnym projektem Tracon jest inteligentny magazyn, czyli 65.000 boksów na 16 zrobotyzowanych torach zapewniające szybkie, dokładne i niezawodne zarządzanie produktami. Dzięki kodom QR dystrybucja naszych towarów jest sprawniejsza i łatwiejsza niż kiedykolwiek. Z niezawodną precyzją obsługujemy eksport do 65 krajów.