Pionowy rozłącznik bezpiecznikowy

PRĄD ZNAMIONOWY (A)

ILOŚĆ PÓL